Autor:
Andres Tennus

Geograafia osakonnast

Tartu Ülikooli geograafia osakond asutati 1919. aastal ja see kuulub Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkondaökoloogia ja maateaduste instituuti

Geograafia osakond jaguneb kolmeks õppetooliks, mille eesmärgiks on läbi viia kõrgel tasemel õppe- ja teadustööd ning osaleda ühiskonda arendavates projektides. Tihedat koostööd tehakse ülikooli teiste teadlastega nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste valdkonnast ning mitmete avaliku ja erasektori asutustega.

Geoinformaatika ja kartograafia õppetool

Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool

Loodusgeograafia ja keskkonnatehnoloogia õppetool

Geograafiateaduse ajalugu Eestis

Teadus omaette teadmiste sfäärina, oma normide ja väärtustega, pärineb 16. saj teisest poolest. Euroopa kultuuripärandi ühtsus peegeldub selgesti teadusasutuste koosseisus ehk teaduse institutsionaalstruktuuris. Igal sellisel asutusel on olnud oma hiilgeaeg: 18. sajandil teaduste akadeemiad, 19. sajandil ülikoolid ning 20. saj 1. poolel mitmesugused uued uurimisasutused. 18. saj arenes välja teaduste akadeemiate võrk, kuhu koondus põhiline uurimistöö kuni 19. sajandi keskpaigani.

Loe rohkem