Välipraktikad

Geograafia bakalaureuse õppekava üheks kõige värvikamaks osaks on kahtlemata välipraktikad. Igal kevadsuvel minnakse välja kuuele praktikale:

 • Eestimaa tundmine kujutab endast kolmepäevast ekskursiooni erinevatesse Eestimaa kultuurigeograafilistesse paikadesse, avardades teadus- ja kodu-uurimuslikke oskusi. 
   
 • Meteoroloogia välipraktika on nädala pikkune ja selle käigus õpitakse tundma pilvi, tegema ilmavaatlusi ning kasutama meteoroloogilisi instrumente. 
   
 • Hüdroloogia välipraktika kestab samuti nädala, mille jooksul tehakse hüdromeetrilisi mõõtmisi, õpitakse määrama vooluhulkasid ja kirjeldama siseveekogusid hüdrograafiliselt.
   
 • Mullateaduse välipraktika õpetab poole nädala jooksul tundma olulisemaid „elavaid“ muldi, tegema mullakaeveid, eristama erinevaid mullaprofiile, -lõimiseid ja mullahorisonte.
   
 • Geomorfoloogia välipraktika on samuti poole nädala pikkune, mille käigus õpitakse tundma erinevaid pinnavorme, interpreteerima nende tekkelugu ja settelasundi kujunemise mehaanikat.
   
 • Topograafia välipraktika kestab kaks nädalat ning õpetab kasutama olulisemaid maamõõdutehnikaid ja –instrumente; praktika lõpuks valmib mõõdistusala kohta vormistatud plaan.
   
 • Geograafiline ekskursioon toimub augustikuu teises pooles mõnepäevase kuni nädalase ekskursioonina väljavalitud geograafilisse piirkonda väljaspool Eestit.

Eestimaa tundmine, topograafia välipraktika ja geograafiline ekskursioon läbitakse üldjuhul esimesel kursusel; meteoroloogia, hüdroloogia, mullateaduse ja geomorfoloogia välipraktikad on kavas teisel õppeaastal. Kõik välipraktikumid (v.a geograafiline ekskursioon) toimuvad üldjuhul mai lõpus ja juunis.

Peale geograafia osakonna korraldatud praktikumide on geograafidel võimalik valikainetena läbida ka teisi välipraktikaid. Populaarsemad on geoloogide korraldatud maateaduste aluste välipraktika ja Eesti geoloogia välipraktika ning bioloogide floristika välipraktika.

Geograafia osakonnal oma välibaasi ei ole – praktikumid toimuvad igal aastal eri paikades, mis muudab iga kursuse ja praktikumi omanäoliseks elamuseks.