Magistriõpe

Magistriõpet geograafia osakonnas iseloomustab suur dünaamilisus - esiteks on vastuvõtt avatud väga paljudele bakalaureuseõppe erialadele ja teiseks, õppekava on hästi paindlik oma profiili kujundamisel. Need, kes teavad täpselt, milliseks spetsialistiks tahetakse saada, võivad valikaineid kokku panna üpris suure vabadusega.

 

Geograafia magistriõppekava

Geograafia magistriõppekava pakub võimalust spetsialiseeruda kolmel erialal:

  • geoinformaatika ja kartograafia eriala on neile, keda huvitavad kaardid, geoinfosüsteemid, ruumiandmebaasid, kaugseire ja satelliitandmed, geograafiline modelleerimine;
  • inimgeograafia ja regionaalplaneerimise eriala valmistab ette planeerijaid ja ruumianalüütikuid, kes mõistavad hästi ühiskonnas toimuvaid protsesse;
  • loodusgeograafia ja keskkonnatehnoloogia eriala on tulevastele keskkonnaspetsialistidele, kelle ülesanne on näha inimtegevuse ja looduse koosmõju, osata hinnata keskkonnamõjusid ja tunda süvendatult klassikalise loodusgeograafia aspekte.

 

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika

2017/2018 õppeaastal avati Tartu Ülikooli geograafia osakonnas uus inglisekeelne magistriõppekava: "Linnastunud ühiskonna geoinformaatika" (Geoinformatics for Urbanised Society), mille eesmärk on ette valmistada ruumiandmete töötlemise ja analüüsimise pädevusega spetsialiste omavalitsuste, riigiasutuste, planeerimisettevõtete ja teiste ruumiandmetega töötavate ettevõtete ning teadusasutuste jaoks.

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika ingliskeelne õppekava valmistab ette ruumiandmete haldajaid ja analüütikuid erinevate eluvaldkondade, nii avaliku kui ka erasektori jaoks. Õppetöö käigus arendatakse tudengite võimekust mõista ja seostada kaasaegseid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid protsesse – nt rändeprotsesse, linnastumist, maakasutus- ja kliimamuutuseid – ning hallata ja analüüsida neid protsesse puudutavaid ruumilisi andmeid. Lõpetajaid valmistatakse ette nende andmete põhjal planeerimisotsuste tegemiseks ja poliitika kujundamiseks.

 

Geoinformaatika ja kaugseire kasutamine keskkonnakorralduses ja mudeldamises

Alates 2021/22 õppeaastast on võimalik õppida ka Erasmus Mundus ühisõppekaval “Geoinformaatika ja kaugseire kasutamine keskkonnakorralduses ja mudeldamises” (“Geo-information science and earth observation for environmental modelling and management”). Ühisõppekava veavad neli ülikooli: Twente ülikool Hollandist (juhtpartner), Tartu Ülikooli geograafia osakond, Lundi ülikool Rootsist ja UCLouvain Belgiast. Esimese õppeaasta veedavad tudengid kas Tartus või Lundis ning teise õppeaasta UCLouvainis või Twentes. Õppekaval antakse igal aastal 15 stipendiumi, mis katab õppekulud pluss elamiskulud. Õppekavale saab kandideerida iga aasta oktoobrist kuni 15. jaanuarini. Rohkem infot: https://www.gem-msc.eu/ ja projektijuht Tartu Ülikoolis: Evelyn Uuemaa (evelyn.uuemaa@ut.ee) ja programmijuht: Madli-Johanna Maidla (madli-johanna.maidla@ut.ee).

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika

 

Geograafia õpetamine Tartu Ülikoolis on alati väärtustanud ka geograafiaõpetajate koolitamist. Tartu Ülikool annab geograafiaõpetajale vajaliku maateaduste baasi ja hoiakud ning õpetajakutsest huvitunutel on võimalik pärast bakalaureuseõpet jätkata Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja (104224) magistriõppekaval.

2013. aasta vilistlaste uuring näitas, et alates 2003. aastal sisseastunute erialalise töö osakaal on kõrge - üle 90%. Domineerivad teadus ja haridus 19%, mitmesugused riigiametid 18% (Maa-amet, PRIA, Keskkonnaamet, Statistikaamet, ministeeriumid), omavalitsused 7% (Tallinn, Tartu), geoinfo- ja tarkvaraspetsialistid ettevõtluses 22% (Regio, Avita, Elion, EO Map, TerraPro, CGI, Helmes, Alphagis), mitmesugused ruumiteenuste ja planeeringute konsultatsioonifirmad 12% (Hendrikson ja Ko). Veel on lõpetajaid ruumianalüütikutena finants-, kinnisvara- ja transpordiettevõtetes.

Bioloogia ja elustiku kaitse õppekava tudeng ja Tiksu lahtiste uste päeval mikroskoobi taga

Ökoloogia ja maateaduste instituudi õppekavade infotunnid

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega