Magistriõpe

Magistriõpet geograafia osakonnas iseloomustab suur dünaamilisus - esiteks on vastuvõtt avatud väga paljudele bakalaureuseõppe erialadele ja teiseks, õppekava on hästi paindlik oma profiili kujundamisel. Need, kes teavad täpselt, milliseks spetsialistiks tahetakse saada, võivad valikaineid kokku panna üpris suure vabadusega.

 

Geograafia magistriõppekava

Geograafia magistriõppekava pakub võimalust spetsialiseeruda kolmel erialal:

  • geoinformaatika- ja kartograafia eriala on neile, keda huvitavad kaardid, geoinfosüsteemid, tegelemine ruumiandmetega, geograafilise modelleerimise, tehniliste lahenduste otsimise ja arvutitööga;
  • inimgeograafia ja regionaalplaneerimise eriala valmistab ette planeerijaid ja ruumianalüütikuid, kes mõistavad hästi ühiskonnas toimuvaid protsesse;
  • loodusgeograafia ja keskkonnatehnoloogia eriala on tulevastele keskkonnaspetsialistidele, kelle ülesanne on näha inimtegevuse ja looduse koosmõju, osata hinnata keskkonnamõjusid ja tunda süvendatult klassikalise loodusgeograafia aspekte.

 

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika

2017/2018 õppeaastal avati Tartu Ülikooli geograafia osakonnas uus inglisekeelne magistriõppekava: "Linnastunud ühiskonna geoinformaatika" (Geoinformatics for Urbanised Society), mille eesmärk on ette valmistada ruumiandmete töötlemise ja analüüsimise pädevusega spetsialiste omavalitsuste, riigiasutuste, planeerimisettevõtete ja teiste ruumiandmetega töötavate ettevõtete ning teadusasutuste jaoks.

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika ingliskeelne õppekava valmistab ette ruumiandmete haldajaid ja analüütikuid erinevate eluvaldkondade, nii avaliku kui ka erasektori jaoks. Õppetöö käigus arendatakse tudengite võimekust mõista ja seostada kaasaegseid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid protsesse – nt rändeprotsesse, linnastumist, maakasutus- ja kliimamuutuseid – ning hallata ja analüüsida neid protsesse puudutavaid ruumilisi andmeid. Lõpetajaid valmistatakse ette nende andmete põhjal planeerimisotsuste tegemiseks ja poliitika kujundamiseks.

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika

 

Geograafia õpetamine Tartu Ülikoolis on alati väärtustanud ka geograafiaõpetajate koolitamist. Tartu Ülikool annab geograafiaõpetajale vajaliku maateaduste baasi ja hoiakud ning õpetajakutsest huvitunutel on võimalik pärast bakalaureuseõpet jätkata Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja (104224) magistriõppekaval.

2013. aasta vilistlaste uuring näitas, et alates 2003. aastal sisseastunute erialalise töö osakaal on kõrge - üle 90%. Domineerivad teadus ja haridus 19%, mitmesugused riigiametid 18% (Maa-amet, PRIA, Keskkonnaamet, Statistikaamet, ministeeriumid), omavalitsused 7% (Tallinn, Tartu), geoinfo- ja tarkvaraspetsialistid ettevõtluses 22% (Regio, Avita, Elion, EO Map, TerraPro, CGI, Helmes, Alphagis), mitmesugused ruumiteenuste ja planeeringute konsultatsioonifirmad 12% (Hendrikson ja Ko). Veel on lõpetajaid ruumianalüütikutena finants-, kinnisvara- ja transpordiettevõtetes.

#õppimine
LT lõpuaktus 2022

Magistriõppe lõpuaktus 2023

#õppimine
LT lõpetamine 2022

Bakalaureuseõppe lõpuaktus 2023

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega