Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool

Missioon

Anda haridust ja teha teadustööd inimühiskonna ruumilise olemuse seaduspärasustest, rahvastikust, majandusest ja kultuurist. Õppetooli missiooni oluline osa on Eesti geograafia uurimine ja õpetamine.

Haridus

Õpetame tulevasi planeerijaid, arendusspetsialiste ja analüütikuid, kes kasutavad oma töös kaasaegseid uurimismeetodeid ja andmeid. Meie lõpetajad suudavad probleemidele analüütiliselt ja loominguliselt läheneda ning kasutada geoinformaatika tööriistu. Omandatav akadeemiline haridus võimaldab leida rakendust spetsialistidena erialasel tööl arengu kavandamise, planeerimise, keskkonnakaitse ja konsultatsioonidega tegelevates riigi- ja eraettevõtetes, kohalikes omavalitsustes, haridusasutustes ning rahvusvahelistes organisatsioonides. Paljud meie lõpetajad jätkavad teadlase-või õppejõukarjääri doktorantuuris meil või maailma ülikoolides.

Teadus

Inimgeograafia on sotsiaalteadus ning inimgeograafidele olulised teemad on seotud ühiskonna ruumilise korralduse, linnade, regionaalse arengu ja planeerimisega. Õppetoolis tehtava teadustöö eesmärgiks on uurida ühiskonna-, rahvastiku- ja linnageograafia tasandil toimuvaid protsesse ning aidata seeläbi kaasa antud valdkondi puudutavate otsuste tegemisele. Õppetooli juhtimisel osaletakse kohalikel ning rahvusvahelistel keskkonna- ja regionaalplaneerimise, rände- ja rahvastiku, transpordi- ja turismigeograafia, linnaplaneerimise ning metoodikatele keskenduvatel (GIS, positsioneerimine) konverentsidel ja seminaridel. Meie uuemad teadusteemad on seotud kihistumise, infoühiskonna, ökoloogilise jalajälje, eluaseme ja targa linnaga.

Uurimissuunad

Peamisteks inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetoolis käsitletavateks uurimissuundadeks on: linna- ja rahvastikugeograafia, ränded, eluase, mobiilsusuuringud ja transpordigeograafia, keskkonnamõjud ja kliimamuutused, kultuuri- ja turismigeograafia, infoühiskonna geograafia ja tark linn, regionaalne areng, haldusreform, Euroopa Liit. Väga paljud teemad on seotud Eesti geograafia, arengu ja planeerimisega. Nimetatud teemadel saab valida bakalaureuse- ja magistritöö teemasid.

Uurimisrühmad

Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetoolis on järgnevad omavahel integreeritud ja koostööd tegevad töörühmad:

Maarjavälja karjääripäev 2024

Ettevõtete esindajad üllatusid suurest hulgast entusiastlikest üliõpilastest

Lõpuaktus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024