Juhendid

Geograafia osakonnas kaitstavate bakalaureuse- ja magistritööde koostamisel tuleb esmalt lähtuda loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputöödele esitatavatest nõuetest, millele lisanduvad geograafia osakonna täiendavad nõuded ja täpsustused.

 

Töö esitamisel tuleb silmas pidada:

  • tiitellehele järgnev infoleht ehk annotatsioon on bibliograafilise funktsiooniga ja ei asenda põhitekstile järgnevat töö sisulist kokkuvõtet nii eesti kui ka inglise keeles (Summary).

 

KAITSTUD BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖD (2013 ja hilisemad)

KAITSTUD BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖD (2012 ja varasemad)

Ligipääsu kasutajanime ja salasõna leiavad ainetele LOOM.00.021 Bakalaureusetöö ja LOOM.00.002 Magistritöö registreerunud ainete õppematerjalide alt. Töödel on kopeerimiskaitse.

#õppimine
LT lõpuaktus 2022

Magistriõppe lõpuaktus 2023

#õppimine
LT lõpetamine 2022

Bakalaureuseõppe lõpuaktus 2023

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega