Juhendid

Geograafia osakonnas kaitstavate bakalaureuse- ja magistritööde koostamisel tuleb esmalt lähtuda loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputöödele esitatavatest nõuetest, millele lisanduvad geograafia osakonna täiendavad nõuded ja täpsustused.

 

 

 

 

Töö esitamisel tuleb silmas pidada:

  • tiitellehele järgnev infoleht ehk annotatsioon on bibliograafilise funktsiooniga ja ei asenda põhitekstile järgnevat töö sisulist kokkuvõtet nii eesti kui ka inglise keeles (Summary).

 

KAITSTUD BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖD (2013 ja hilisemad)

KAITSTUD BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖD (2012 ja varasemad)

Ligipääsu kasutajanime ja salasõna leiavad ainetele LOOM.00.021 Bakalaureusetöö ja LOOM.00.002 Magistritöö registreerunud ainete õppematerjalide alt. Töödel on kopeerimiskaitse.

geograafid

Planning 15-minute City for All

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Tüdruk kirjutab

Reaalteaduste doktorantide konverents 2023