Autor:
Andres Tennus

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu tänasel aastakoosolekul valiti globaalmuutuste valdkonna akadeemikuks Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor ning loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juhataja Ülo Mander.

Mander on kaasaja silmapaistvamaid maastikuökoloogia ja keskkonnateaduste arendajaid Eestis. Ta on pühendanud kogu oma teadlaskarjääri maastike ainevoogude ja laiemalt maastikuökoloogia uurimisele ning ökotehnoloogiliste võtete arendamisele. Ta on ühendanud oma teadustöös ökoloogia ja inseneriteadused ning selle kaudu avardanud võimalusi, kuidas kasutada ökosüsteeme looduslike ja inimmõjuliste aineringete reguleerimiseks maastikul.

Ülo Manderi ettekannet 4. aprillil toimunud akadeemikukandidaatide konverentsil saab järelvaadata.

Globaalmuutuste akadeemiku kohale esitati kaheksa kandidaati, kellest kuus olid Tartu Ülikoolist. Peale Manderi kandideerisid veel keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen, süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull, kaugseire ja mereoptika professor Tiit Kutser, ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor ning semiootika osakonna juhataja Timo Maran ning keskkonnatervishoiu professor, kestliku arengu keskuse juhataja ja Umeå Ülikooli teadur Hans Orru.

Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Koos täna valitud akadeemikuga on Eesti Teaduste Akadeemias kokku 76 liiget ja 19 välisliiget. 

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Kestliku maakasutuse tippkeskuse avakonverents

Kestliku maakasutuse tippkeskuse avakonverents