Autor:
Margus Evert

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

15. mail kohtusid Tartu Ülikooli ja Tartu linna esindajad, et arutada 2023. aasta sügisel ülikoolis tehtud liikuvusuuringu tulemusi ning uuringumeeskonna koostöösoovitusi ülikoolile ja linnale.

Linnakeskkonna kaasprofessor ja liikuvusuuringu vastutav korraldaja Age Poom tutvustas uuringu tulemusi, sh liikumisviiside valikut mõjutavaid tegureid ja kestlike liikumisviiside kasutust soosivaid võimalusi Tartu linnas. Kõige probleemsemad on uuringus osalejate arvates Toomemägi (Lossi tänava kõnniteede talihooldus ja rattaraja puudumine), Riia tänava liikluskoormus ja Maarjamõisa liikluslahendus.

Poomi sõnul selgus tunniplaanide analüüsist, et üliõpilased liiguvad ühe päeva jooksul kõige enam Maarjamõisa ja Delta õppehoone vahel. Igal kuuendal liikumiskorral on risk jääda hiljaks, sest kahe loengu vahele jääva 30 minuti jooksul tuleb läbida pikk vahemaa, aga bussigraafik ei vasta üliõpilaste vajadustele. Keskmiselt kulub bussiga Physicumist Deltasse jõudmiseks 31 minutit, autoga 8–16 minutit. Seetõttu eelistatakse õppehoonete vahel liikuda hoopis autoga.

Uuringumeeskond soovitas selle probleemi lahendamiseks muuta asjaomaste bussiliinide tihedust või liinivõrku ja väljumisaegasid nii, et need sobiksid üliõpilaste tunniplaanidega paremini. Samuti on soovitus leida tunniplaanide koostamisel lahendusi sellele, et õppetöö ei toimuks järjestikustel aegadel üksteisest kaugel asuvate õppehoonete vahel või et selliste toimumiste arv oleks viidud võimalikult väikseks.

Ülikool ja linn leidsid ühiselt, et kuigi praegu kiireid lahendusi ei ole, tehakse koostööd, et leida paremaid võimalusi kestliku liikumise soodustamiseks. Rõhutati, et kuna ülikooli töötajad ja tudengid moodustavad ligi 15% Tartu linna liiklejatest, on oluline nende arvamust kuulata ja vajadusi arvesse võtta. Näiteks vaadatakse koos üle ühissõidukitega seotud teemad ning soovituslikud ratta- ja kõnnitrajektoorid ning koos võetakse ette bussiretk läbimaks loengu vaheajal Maarjamõisa ja Delta vaheline teekond.

Nii uuringumeeskonna kui ka linna esindajate sõnul on oluline luua kiire, katkematu liikumisega ja turvaline ratta- ja kõnniteede põhivõrgustik, mis ühendaks omavahel Maarjamõisa, kesklinna, Delta õppehoonet jm. Samuti on linna prioriteet liita valglinnastunud alad paremini linnatranspordivõrgustikuga.

Liikuvusuuringu korraldas Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga ja selle eesmärk oli toetada kestliku liikumise korraldamist ülikoolis. Tartu Ülikooli liikuvusuuringus analüüsiti ülikoolipere liikumisvajadust ja -käitumist veebiküsitluse, fookusgrupiarutelude, individuaalsete tunniplaaniandmete, parklate kasutuslogide ja lähetuste andmestiku põhjal. Liikuvusuuringu tulemuste põhjal saab ülikool seada tegevuseesmärke liikumisega seotud keskkonnakoormuse vähendamiseks ja tervislikku liikumiskäitumist soodustavate tingimuste loomiseks.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Ruumiandmed

Geoinformaatikahuvilised arutlevad Tartus vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara laiema kasutuse üle

Adventurous City

Tänavateaduse sügiskool