Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli kandideerimine on lõppenud

26. juuni südaööni võeti vastu avaldusi Tartu Ülikooli esimese astme ja magistritaseme õppesse. 25. juuni seisuga olid eesti keeles õppida soovijad esitanud 9690 avaldust: esimese astme õppesse 7600 ja magistriõppesse 2090.

Tartu Ülikooli eestikeelses esimese astme õppes oli avatud 53 õppekava ja magistriõppes 47 õppekava ning kokku 3915 õppekohta.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul pingutab ülikool selle nimel, et pakkuda Eestis maailmatasemel haridust. „Tartu Ülikool on tuntud kõrgetasemelise hariduse ja tööturul hinnatud lõpudiplomi poolest. Lisaks saab siin kogeda tõelist üliõpilaselu, osaleda aktiivselt üliõpilasorganisatsioonide tegevuses, kujundada ise oma haridustee ning panna ennast proovile praktilistes projektides,“ rääkis Valk.

Teist aastat järjest võetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja lisatoetusel õpetajakoolituse bakalaureuse- ja magistriõppesse vastu üle 800 uue üliõpilase ehk tavapärasest umbes 300 õppijat rohkem. Õpetajaks ja kooli tugispetsialistiks õppijatel on võimalik taotleda 400-eurost erialastipendiumi, mida hakkab saama 60% üliõpilastest.

Uuest õppeaastast jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused, millega piiratakse teist või enamat korda samal õppeastmel õppimist. 

Tänavu esimest korda ülikooli kandideerivate noorte õppimisvalik mõjutab nende järgmisi võimalusi tasuta õppida. Tasub teada, et õpingute katkestamisel saab uuesti samas õppeastmes tasuta õppima asuda juhul, kui eelmised tasuta õpingud on kestnud alla 365 päeva. Kui ka teisel korral õpingud katkestada, saab uuesti tasuta õppida alles siis, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud kümme aastat. 

Varem tasuta õppinud kandidaadid saavad oma tasuta õppimise õigust kontrollida SAIS-i rakendusest. Juhul, kui varasemate õpingutega seotud ajapiirangu tõttu ei ole võimalik õppima asuda tasuta, saab siiski kandideerida ja asuda õppima tasulisel õppekohal. Erandiks on õpetajakoolitus, kus ülikool tagab kõigile vastuvõetutele tasuta õppimise võimaluse. Täpsemat teavet muudatuste ja tasuta õppimise tingimuste kohta leiab ülikooli kodulehelt.

Avalduse Tartu Ülikooli kandideerimiseks saab esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS) ja kandideerida on võimalik kuni kahele erialale. Nende hulka loetakse ka Pärnu ja Narva kolledžisse ning Viljandi kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused. 

Kuna SAIS on liidestatud riiklike registritega, piisab enamikul kandidaatidel vaid elektroonse avalduse esitamisest ja eraldi dokumente pole lisada vaja. Kandidaadid, kelle vajalikke haridusandmeid registrites ei ole, st kes on lõpetanud kooli enne 2004. aastat või välisriigis, peavad hiljemalt 26. juunil esitama ülikoolile oma lõpudokumentide originaalid. Dokumente saab esitada nii Tartus ülikooli peahoones kui ka Narva ja Pärnu kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias ning Tartu Ülikooli Tallinna esinduses. Tartu Ülikool avab esimese ja teise õppeastme eestikeelses õppes kokku 3915 õppekohta. 

Rohkem teavet sisseastumise kohta

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõetute nimekirjad on selgunud

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil

Virtuaalne sisseastumise infopäev 2024

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikooli virtuaalne sisseastumise infopäev 2024