Autor:
Raul Mee

Regionaalminister tunnustas parimaid lõpetajaid

Regionaalminister Piret Hartman tänas ja tunnustas 2024. a parimaid kutse- ja kõrgkoolide lõpetajaid maamajanduse, merenduse ja regionaalarenguga seotud erialadel. Esmakordselt olid tunnustusüritusele oodatud ka geograafid. 

Minister tänas kõiki lõpetajaid ja nende juhendajaid ning soovis indu kõrgete sihtide seadmisel ja saavutamisel. „Olen teile eriliselt tänulik, et olete valinud ja edukalt lõpetanud õppe niivõrd olulistes valdkondades. On väga oluline, et maamajanduse, merenduse ja regionaalvaldkonna kompetents oleks jätkusuutlik, kuna tarku otsuseid saavad teha pädevad ja haritud inimesed," ütles regionaalminister Piret Hartman.

Pärjatud geograafid:

Mari Kirss (magister) "Sotsiaalse innovatsiooni võimalused maapiirkonnas: Järvamaa ja Hiiumaa näide"

Kristel Reiss (magister) "Lühiajalise üleujutuse mõju mulla mikrobioomile kaldaäärses lepikus"

Tiia-Linda Purge (magister) "Lumikatte paksuse kaardistamine ja lume omaduste mõju UAV-LiDAR mõõdistustäpsusele mitmekesisel maastikul"

Raely Pärlin (bakalaureus) "Mulla N₂O ja CH₄ vood bioväetistega väetatud brokolipõllult"

Iris Luik (bakalaureus) "Väljaränne Setomaalt 1945-1965"

Jürgen Öövel (bakalaureus) "GPS-andmete põhjal arvutatud tegevusruumide kujutamise meetodite võrdlev analüüs"

 

Uudis ministeeriumi kodulehel: https://www.agri.ee/uudised/regionaalminister-tanas-ja-tunnustas-parimaid-koolilopetajaid

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks

Üliõpilaste teadustööde konkursi lõpugala ühispilt

Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursilt tuli Tartu Ülikooli hulk auhindu