Autor:
Silver Gutmann

Mobile Tartu 2024 – rahvusvaheline konverents ja doktorikool

Mobile Tartu konverents keskendub liikuvuse suurandmete analüüsile õiglase ja kestliku ühiskonna nimel. 

Mobile Tartu 2024 hõlmab kahte paralleelset kohapeal toimuvat sündmust: Doktorikool toimub 11.-14. juunil ja rahvusvaheline konverents 12.-14. juunil 2024. Osalemine doktorikoolis sisaldab ka rahvusvahelist konverentsi. 

Konverentsiseeria ühendab tugevat kogukonda liikuvusuuringute valdkonnas tegutsejatest, hõlmates nii nooremteadureid kui ka juhtivaid teadlasi, samuti spetsialiste nii avalikust kui ka erasektorist, et arutada liikuvuse ja liikuvusega seotud suurandmete uusimaid uurimistulemusi ja rakendusi. 

Konverentsi osaks on nii peaesinejate ettekanded, paneeldiskussioonid, sessioonid kui ka rikkalik sotsiaalne programm, mis hõlmab elavaid arutelusid suurandmete abil liikuvuse mõõtmise kontseptuaalsetest, metodoloogilistest ja empiirilistest aspektidest. Konverents hõlmab ka doktorikooli, kus toimuvad loengud, posterettekanded ja praktilised töötoad liikuvuse suurandmete rakenduste kohta inimühiskonna liikuvuse paremaks mõistmiseks. 

Konverentsi koduleht: https://mobiletartu.ut.ee/ 

kaks nais lugemas lendlehte

FOSS4GE 2024 konverents

Naised teaduses kleepsud laual

Tartu Ülikoolis peetakse teemanädalat „Naised teaduses“ ja arutletakse teadust kimbutavate sookollide üle

Tartu kõrgkoolide esindajad Tartu liikuvusnädala rattasõidul.

Liikuvusuuringu avalik arutelu Tartus