Autor:
Silver Gutmann

Mobile Tartu 2024 – rahvusvaheline konverents ja doktorikool

11.–14. juunil toimub Tartus rahvusvaheline konverents ja doktorikool Mobile Tartu 2024, kus tuleb jutuks, kuidas kasutada igapäevase liimumise käigus kogunevaid suurandmeid parimal moel nii ühise ruumi ja liikumissüsteemi planeerimiseks kui ka kriisiolukordade lahendamiseks. Konverentsi peaettekannetest ja aruteludest saavad veebi vahendusel osa kõik huvilised.  

Toetudes igapäevaelus asukohapõhistele teenustele ilmaennustusest kultuuriürituste soovitusteni, jätame endast maha digitaalse jäljerea. Inimeste liikumis- ja paiknemisandmete olemasolu ning oskus neid töödelda on aga väga tähtisnäiteks kriiside juhtimisel, samuti ruumi- ja transpordiplaneerimises või haridus- ja turismikorralduses. Selleks on vaja nii pädevust kui ka läbipaistvat ja turvalist taristut, mille kaudu asukohaandmeid koguda ja analüüsida ning saadud statistikat ja üldistusi ühiskonnale kättesaadavaks teha. 

Konverentsi peakorraldaja, Tartu Ülikooli linnakeskkonna kaasprofessori Age Poomi sõnul on liikumisandmete väärindamisel oluline andmete kättesaadavus, sektoritevaheline koostöö ja spetsialistide asjatundlikkus. „Eesti oli maailmas esimene riik, kus võeti mobiilpositsioneerimise andmed kasutusele avalike teenuste planeerimises, statistika tootmises ja teadustöös. Praeguseks on mobiiliandmete kasutus õigusselgusetuse tõttu Eestis seiskunud, aga mujal Euroopas ja teistes riikides kasutatakse neid igapäevaotsuste tegemisel ja teadustöös üha enam. Teame, et tarkade valikute tegemiseks on vaja häid andmeid inimeste paiknemise ja liikumise dünaamika kohta. Konverents on hea võimalus saada ülevaade selle valdkonna suurandmepõhistest uuringutest ja arengusuundadest maailmas ning kohtuda valdkonna tippteadlastega,“ ütles Poom. 

Konverentsilt kantakse üle viie peaesineja ettekanne. St Andrewsi Ülikooli kaasprofessor Urška Demšar räägib inimeste igapäevaliikumise uuringumetoodika seostest loomade liikumise uurimisega. Tartu Ülikooli külalisprofessor, Augsburgi Ülikooli professor Jukka Krisp Augsburgi selgitab kriitilisi uurimissuundi, mis on vajalikud asukohapõhiste teenuste (nt navigeerimise) pakkumiseks. Genti Ülikooli professor Nico Van de Weghe arutleb generatiivse tehisaru kasutussuundade üle liikuvusuuringute valdkonnas. Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor Anu Masso räägib ühiskonna andmestumisest, andmeõiglusest ja nendega seotud uurimiseetikast. Leedsi Ülikooli kaasprofessorRobin Lovelace, kes tegutseb ka Suurbritannia valitsuse juurde kuuluvas agentuuris Active Travel England, keskendub oma ettekandes avatud teaduse põhimõtete rakendamisele transpordiplaneerimises. 

Mobile Tartu konverentsisarjale pani aluse inimgeograafia professor Rein Ahas, kes hakkas selle aastatuhande alguses vedama Tartu Ülikoolis eest mobiilpositsioneerimisel põhinevat uurimistööd. Koos konverentsiga on välja kujunenud tugev rahvusvaheline liikumisuurijate võrgustik, kes koguneb iga kahe aasta tagant Tartus. 

Konverentsi ja sellega samal ajal toimuvat doktorantide suvekooli korraldab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor koostöös Müncheni Tehnikaülikooli, Aalto Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Sessioonide korraldamisel osaleb Euroopa kommunikatsiooni ja transpordiuuringute koostöövõrgustik NECTAR. Konverentsi toetavad Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi linnalise liikuvuse innovaatikakogukond (EIT Urban Mobility) Euroopa Liidu kaasrahastamisel, Tartu Linnavalitsus, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond ning TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut. 

Konverentsi kava leiab veebilehelt https://mobiletartu.ut.ee/

12. juuni 

Kell 16.00–17.30 konverentsi avamine ja Rein Ahase nimelise loengusarja loeng „Location Based Services – conceptual perspectives for mobility research, navigation and wayfinding“, TÜ külalisprofessor, Augsburgi Ülikooli professor Jukka Krisp  

13. juuni 

  • Kell 9.00–10.00 ettekanne „Reproducible research and open tools for future-proof transport planning“, Genti Ülikooli professor Nico Van de Weghe  
  • Kell 16.30–18.00 ettekanne Mobility Data Justice: Estonian Data Manifesto“ ja arutelu tehisaru kasutamisest liikuvusuuringutes, Tallinna Ülikooli kaasprofessor Anu Masso 

14. juuni 

  • Kell 10.00–11.00 ettekanne „Exploring Possibilities: Generative AI in Human Mobility Research“, Leedsi Ülikooli kaasprofessor, agentuuri Travel Active England andmeteaduse juht Robin Lovelace 
  • Kell 14.40–16.00 vestlusring liikuvusuuringute tulevikust ja ühiskondlikust mõjust ning konverentsi lõpetamine