Autor:
Martin Haamer

Mobiiltelefonid tõotavad muuta liinivõrgu kasutajasõbralikumaks

Kasutajasõbralik ühistransport sõidab sinna, kuhu vaja, siis kui vaja, mis võiks aidata panna piiri ka muu hulgas Tallinnat vaevavale autostumisele. Lõhet praeguse liinivõrgu ja inimeste tegelike liikumisharjumuste vahel aitaksid sulgeda mobiiltelefonipõhised liikumisandmed.

Linnaliiklusest ja ummikutest tulenev keskkonnasaaste on tõsine mure – kokku tekitab Tallinna liiklus aastas 1,4 miljonit tonni CO2 heidet. See on võrdväärne ligi 120 000 Eesti elaniku aastase CO2 jalajäljega. Paremaks elukeskkonnaks on oluline vähendada autokasutust ja suurendada ühistranspordi kasutust. Senisel kursil jätkates on 2035. aastaks Tallinna regioonis täiendavalt kuni 100 000 sõiduautot. Aastal 2020 kasutas 32 protsenti Tallinna elanikest peamisesse sihtkohta liikumiseks ühistransporti. Linna siht on jõuda 2035. aastaks 50 protsendini, kirjutab liikuvusuuringute nooremteadur Martin Haamer Novaatoris.


Artikkel ilmus Eesti Teaduste Akadeemia korraldatava konkursi „Teadus 3 minutiga“ raames, mille finaal toimub 2. veebruaril.

Martin Haamer on ühistranspordi parendamisele pühendunud nooremteadur Tartu Ülikooli geograafia osakonnas. Oma töös uurib ta, kuidas muuta ühistransport võimalikult mugavaks liikumisviisiks võimalikult paljudele inimestele, kasutades selleks erinevaid suurandmeid ja modelleerimist.


28. septembril toimus Tartu Ülikooli „Teadus 3 minutiga“ eelkonkurss, kus Martin Haamer saavutas teise koha loenguga „Kas bussisõit peabki aeglane olema?“.

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks

Kestliku maakasutuse tippkeskuse avakonverents

Kestliku maakasutuse tippkeskuse avakonverents

Evelyn Uuemaa

JÄRELVAATA: geoinformaatika professor Evelyn Uuemaa räägib inauguratsiooniloengul tehisaru potentsiaalist looduskeskkonna seisundi jälgimisel