Autor:
Pixabay

JÄRELVAADATAV: loengusari „Liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks“

Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori korraldatud loengusari tõi kevadel kõnelema liikuvuse ja transpordiplaneerimise eksperte ja juhtivaid teadlasi nii Eestist kui väljastpoolt. Loengusarjas otsiti vastust küsimusele, kuidas toetada sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku liikuvuse ja kestliku linnaruumi kujundamist liikuvusanalüüsi ja transpordiplaneerimise kaudu.

Loengud käsitlesid transpordipoliitikat ja liikuvusega seotud strateegilist planeerimist, sotsiaalse muutuse juhtimist, transpordi ja liikuvuse sotsiaalseid, keskkonna- ja terviseaspekte, kättesaadavuse põhimõtet, liikumisviiside eripärasid ja lõimimist ning uusi andmekogusid ja meetodeid liikuvusanalüüsis ja transpordiplaneerimises.

Kõik loengud on täismahus leitavad koos lühikokkuvõtetega mobiilsusuuringute labori kodulehel.

Loenguteemad ja esinejad olid järgmised:

  •  "Kättesaadavus- ja liikuvusanalüüs linnade kestlikkuse mõistmiseks", Elias Willberg, Helsingi Ülikool
  •  "Miks on kestlikule liikuvusele üleminek nii raske? Mõned tähelepanekud tuleviku kohta", Harvey Miller, Ohio Osariigi ülikool 
  •  "Ühistranspordi korraldamine", Mari Jüssi, Transpordiamet
  •  "Suur siire Eesti liikuvussüsteemis: milliseid muutusi peetakse vajalikuks ja võimalikuks?" Margit Keller, Tartu Ülikool
  •  "Kuidas mõjutavad liikumisvalikud linnakeskkonnas meie tervist?" Hans Orru, Tartu Ülikool
  •  "Liikuvusuuringute koostamise ja rakendamise praktika Eestis", Õnne Kask, Hendrikson & Ko
  •  "Kuidas mõjutavad tegevusruum ja kokkupuude keskkonnariskidega meie heaolu?" Huyen T. K. Le, Ohio Osariigi Ülikooli
  •  "Aktiivne liikumine – mis, miks ja kuidas?" Karl Saidla, Tartu Ülikool

Kui soovid olla kursis kestlikkusega seotud teadustöö, ürituste ja avalike sõnavõttudega Tartu Ülikooli eri teadusvaldkondades, siis telli kord kvartalis ilmuv kestlikkuse infokiri.


 

Taimebioloogia

JÄRELVAADATAV: konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Tulemused 2023

Pildimängu tulemused 2023

Evelyn Uuemaa

Euroopa Teadusnõukogu grant aitab geoinformaatika toel leevendada intensiivpõllumajanduse keskkonnamõju