Autor:
Ingmar Pastak

Rände- ja linnauuringute keskus

Rände- ja linnauuringute keskus (CMUS Centre for Migration and Urban Studies) koondab endas teadlasi, keda huvitab, kuidas oleks linnades toredam elada. Peamised uurimisvaldkonnad hõlmavad rännet, eluasemetingimusi ning inimestevahelisi suhteid asumites, linnaosades ning kuidas need haakuvad linnaplaneerimise ja –poliitikaga ning mõjutavad selle kaudu linnade arengut.

 

Image
Droonipilt

Linnad on peamised uuenduste loomise keskused ja majandusliku arengu mootorid, kus samal ajal on suurim sotsiaalne ebavõrdsus. Linnad on ka kirjud, neis kohtuvad pikaajalised elanikud, sisserändajad ja linnas vaid töötavad pendelrändajad, samuti väga erinevate oskuste, eelistuste ja elustiilidega inimesed.

CMUS ühendab rände, elukohamobiilsuse, elamu- ja naabruskonnamuutuste uurimisel:
• ühiskondlikud mõjutegurid nagu majanduses toimuvad muutused, eluasemepoliitika ja linnaplaneerimine;
• inimeste erinevad igapäevaelu valdkonnad nagu kool, töö, perekond ja vaba aeg.

Uurimistöös käsitleme lähemalt teemasid nagu siseränne, naabruskonnad ja ruumiline eraldatus ning eri rahvuste kohtumispaigad. Töörühma juhib inimgeograafia kaasprofessor Anneli Kährik (anneli.kahrik@ut.ee).

 

Projektid

Koostöö

Üliõpilasele

Geograafia osakonnas kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd:

2012 ja varasemad  2013 ja hilisemad

 

Inimesed

Kadri Leetmaa
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia kaasprofessor
Vanemuise 46-243

Ökoloogia ja maateaduste instituut
Geograafia osakond
osakonna juhataja
+372 737 5968
Kadri Leetmaa
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia kaasprofessor
Vanemuise 46-243

Ökoloogia ja maateaduste instituut
Geograafia osakond
osakonna juhataja
+372 737 5968
Tiit Tammaru
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
õppetooli juhataja, akadeemik, linna- ja rahvastikugeograafia professor, uurija-professor
Vanemuise 46-242
+372 737 6842
Tiit Tammaru
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
õppetooli juhataja, akadeemik, linna- ja rahvastikugeograafia professor, uurija-professor
Vanemuise 46-242
+372 737 6842
Kadi Kalm
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia teadur
Vanemuise 46-243
Kadi Kalm
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia teadur
Vanemuise 46-243
Ingmar Pastak
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
Inimgeograafia teadur
Vanemuise 46-242
Ingmar Pastak
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
Inimgeograafia teadur
Vanemuise 46-242
Anneli Kährik
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
linnageograafia kaasprofessor
Vanemuise 46-243
+372 737 5968
Anneli Kährik
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
linnageograafia kaasprofessor
Vanemuise 46-243
+372 737 5968
Madli-Johanna Maidla
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
geograafia bakalaureuseõppekava programmijuht, geograafia magistriõppekava programmijuht, linnastunud ühiskonna geoinformaatika programmijuht, spetsialist
Vanemuise 46-242
+372 737 6842
Madli-Johanna Maidla
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
geograafia bakalaureuseõppekava programmijuht, geograafia magistriõppekava programmijuht, linnastunud ühiskonna geoinformaatika programmijuht, spetsialist
Vanemuise 46-242
Karin Torpan
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
doktorant
Vanemuise 46-237
Karin Torpan
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
doktorant
Vanemuise 46-237
Elina Maarja Suitso
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia nooremteadur 0,2 k
Vanemuise 46-243
+372 737 5968
Elina Maarja Suitso
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia nooremteadur 0,2 k
Vanemuise 46-243
David Leonard Knapp
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
doktorant
Vanemuise 46-237
David Leonard Knapp
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
doktorant
Vanemuise 46-237
Janis Zalite
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia nooremteadur
Vanemuise 46-243
Janis Zalite
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia nooremteadur
Vanemuise 46-243
Annika Väiko
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia tehnik 0,4 k
Vanemuise 46-242
Annika Väiko
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia tehnik 0,4 k
Vanemuise 46-242
Bianka Plüschke-Altof
Majandusteaduskond
Majanduse modelleerimise õppetool
kvalitatiivuuringute lektor 0,25 k
Narva mnt 18–4017

Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
regionaalplaneerimise teadur 0,75 k
Vanemuise 46-243
+372 737 6348
Bianka Plüschke-Altof
Majandusteaduskond
Majanduse modelleerimise õppetool
kvalitatiivuuringute lektor 0,25 k
Narva mnt 18–4017

Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
regionaalplaneerimise teadur 0,75 k
Vanemuise 46-243
Mariia Bochkova
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia nooremteadur 0,8 k
Vanemuise 46-243

Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Näituste ja loodushariduse osakond
giid 0,2 k
Vanemuise 46
Mariia Bochkova
Geograafia osakond
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
inimgeograafia nooremteadur 0,8 k
Vanemuise 46-243

Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Näituste ja loodushariduse osakond
giid 0,2 k
Vanemuise 46
 • Pille Metspalu, PhD 

Pille on tunnustatud planeerimisekspert, Eesti Planeerijate Ühingu asutajaliige ning ettevõtte Hendrikson & Ko üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja ja juhtiv planeerimisspetsialist. Pille kaitses 2019. aastal doktoritöö pealkirjaga “Planeerija muutuv roll. Loov pragmatism Eesti ruumilises planeerimises”. 

 • Leen Rahnu, PhD 

Leen on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi teadur. 

 • Kati Kadarik, MSc

Kati on Uppsala ülikooli doktorant ning teadur. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad ränne, elukoha segregatsioon ning majanduslik ja sotsiaalne integratsioon.

 • Keiu Telve, PhD 

Keiu on Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu tegevdirektor. 2019. aastal kaitses ta doktoritöö teemal “Pereelu üle lahe: pendeltöötajate perekonnad Eesti ja Soome vahel”.

 • Daniel Hess, PhD

Daniel on Buffalo Ülikooli (USA) professor ning linna- ja regionaalplaneerimise osakonna juht. Tema peamisteks uurimisteemadeks on transport, maakasutus ja elamupiirkonnad.  2016. - 2017. aastal uuris Daniel Eestis sotsialistliku planeerimise pärandit ning oli CMUS töörühma juht. 

 • Kristi Anniste, PhD

Kristi on SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik. 2014. aastal kaitses ta doktoritöö teemal “Ida-Lääs ränne Euroopas: Eesti taasiseseisvumisjärgne väljaränne ja tagasiränne”.

 • Enel Pungas, PhD

Enel on Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja. 2018. aastal kaitses ta doktoritöö teemal “Rahvus ja haridus rändekavatsuste mõjuritena Eesti näitel”.

 • Mari Nuga, PhD 

Mari kaitses 2014. aastal doktoritöö teemal “Nõukogudeaegsed suvilapiirkonnad: kodud ja planeerimine sotsialismijärgses suburbias”. Hetkel on tal käsil järel-doktorantuur Umea ülikoolis.

 • Kristiina Kukk
 • Öguz Kus
 • Jasna Mariotti

Jasna on Queen’s University Belfast arhitektuuri õppejõud.

 • Petra Spackova
 • Coline Daimler
 • Maris Berzins
 • Jana Temelova
 • Jakub Novak
 • Hill Kulu, PhD

Hill on inimgeograafia ja demograafia professor St Andrews’i ülikoolis Šotimaal.

 • Ann Marksoo