Foto:
Evelyn Uuemaa

Geograafidel valmis kaardiraamat „Viguriga kaardid“

Raamatus olevad kaardid ilmusid 2021. aasta jaanuarist 2022. aasta juunini Postimehe nädalalõpulisas. Kokku koostati selle aja jooksul 65 Eestit käsitlevat või Eestiga seonduvat kaarti koos kirjeldusega.

„Kaardisarja idee pärineb Twitteri nüüd juba igasügisesest kaartide koostamise sarjast #30DayMapChallenge ja 2019. aastal ilmunud Eesti rahvusatlasest. Kummagi ettevõtmise käigus loodi terve hulk uusi Eesti teemakaarte, mis levisid digikaartidena eelkõige sotsiaalmeedias ja paberkaartidena rahvusatlases,“ selgitas kaartide tekkelugu raamatu koostaja, Eesti geograafia kaasprofessor Taavi Pae.

Postimehe geograafist teadustoimetaja Kaur Marani ettepanekul hakkas Postimehe igas nädalalõpulisas „Arvamus ja kultuur“ ilmuma üks kaart koos kommentaariga. Kuna ajalehepaber seab kaartide kvaliteedile teatavad piirid, koondati ilmunud kaardid kokku ja anti trükki eraldi raamatuna. Seal on kaardid rühmitatud teemade järgi, mis hõlmavad nii inimühiskonda, loodust kui ka kultuuri.

Image

Kaartide autoriteringi kuulub 18 inimest, kes kõik on ühel või teisel moel seotud TÜ geograafia osakonnaga: töötajad ja üliõpilased või vilistlased, kelle tegutsevad kartograafia ja geoinformaatika valdkonna ettevõtetes. Ligi veerandsaja kaardi autor on Evelyn Uuemaa, 13 kaarti on kokku pannud Ago Tominga ja 8 kaardi kujundus pärineb Raivo Aunapilt. Kaardisarja koostaja ja enamiku tekstide autor on Taavi Pae, kellelt pärinevad ka paljude kaartide ideed ja andmestik.

Raamatut esitletakse reedel, 9. detsembril kell 15.00 ülikooli loodusmuuseumis aadressil Vanemuise 46. Raamatut saab osta kohapeal geograafia osakonnast 20 euroga. Kiiremad saavad endale ka pusa (vt pilti).

Tasku Rahva Raamatus toimub esitlus 15. detsembril kell 17.30.

Pildil on Ago Tominga, Taavi Pae ja Evelyn Uuemaa.

#kestlikkus #ühiskonnale
Drooniga pildistatud Eesti laugastega soo massiiv.

Doktoritöö: inimtegevus pärsib metsade kasulikku kliimamõju

#juhtimine #ühiskonnale #valdkonnast

VIII Tartu planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine“

VIII Tartu planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine“
#teadus #ühiskonnale
Kaart ja kompass

Sügisene orienteerumiskuu viib loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga seotud paikadesse