Autor:
Tartu Ülikooli geograafia osakond

Geograafia osakonna teadlased osalevad pooltes alustavates Eesti teaduse tippkeskustes

Tartu Ülikooli geograafia osakond oli äsja avatud Eesti teaduse tippkeskuste taotlusvoorus väga edukas. Osakonna erinevad töörühmad ja teadlased osalevad alanud 10-st Eesti teaduse tippkeskustest 5-s.

 

Geoinformaatika professor Evelyn Uuemaa juhib tööd alustavat „Kestliku maakasutuse tippkeskust“. Osakonnas osalevad selles tippkeskuses juureökoloogia töörühm professor Ivika Ostonen-Märtini juhtimisel ja ökotehnoloogia töörühm Kuno Kasaku juhtimisel.

Linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru juhib eluasemeuuringute töörühma TalTechi koordineerimisel alanud „Energiatõhususe tippkeskuses“ (tippkeskuse juht Jarek Kurnitski)

Inimgeograafia kaasprofessor Kadri Leetmaa juhib Sotsiaalruumilise konteksti töörühma TÜ koordineeritavas „Heaolu tippkeskuses“ (tippkeskuse juht Andero Uusberg)

Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander juhib töörühma EMÜ koordineerimisel alanud „Agroökoloogia ja uued kultuurid tulevikukliimas tippkeskuses“ (tippkeskuse juht Ülo Niinemets)

Eesti geograafia kaasprofessor Taavi Pae osaleb uurijana folkloristika ja kultuurigeograafia töörühmas TÜ koordineeritavas „Eesti juured: rahvastiku ja kultuuri kujunemise transdistsiplinaarsete uuringute tippkeskuses“ (tippkeskuse juht Kristiina Tambets)

 

Tippkeskuste tööd rahastab Eesti Teadusagentuur perioodil 01.01.2024-31.12.2030. Keskuste töösse on kaasatud mitmed teised osakonna teadlased.

 

Sel aastal algavad osakonnas ka kaks uut personaalset uurimistoetuse (PUT) projekti:

Tiit Tammaru juhtimisel algab PUT projekt (2024-2028) „Eraldatud eluteed: kas digipööre suurendab või vähendab ruumilist ebavõrdsust?“

Ülo Manderi juhtimisel algab PUT projekt (2024-2028) „Kuivendatud turbaalade kasvuhoonegaaside emissiooni kahandamine soode taastamise abil“

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks

Kestliku maakasutuse tippkeskuse avakonverents

Kestliku maakasutuse tippkeskuse avakonverents

Evelyn Uuemaa

JÄRELVAATA: geoinformaatika professor Evelyn Uuemaa räägib inauguratsiooniloengul tehisaru potentsiaalist looduskeskkonna seisundi jälgimisel