Algavad uurimistööde kaitsmised

Sel kevadel on geograafia osakonnas esitatud kaitsmiseks 20 bakalaureusetööd ja 9 magistritööd. Bakalaureusetasemes domineerivad sel aastal inimgeograafia tööd. Neid on valminud 11. Teise poole moodustavad loodusgeograafia, geoinformaatika ja kooligeograafia tööd. Magistritaseme töödest on enamus seevastu geoinformaatika ja kartograafia suunal. 

Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad esmaspäeval-teisipäeval, 4. - 5. juunil alates kella üheksast Granö auditooriumis Vanemuise 46-327. Kaitsmiskomisjoni esimees on professor Tiit Tammaru. Komisjoni liikmed on professor Jaak Jaagus,  vanemteadur Ain Kull, vanemteadur Anneli Kährik, dotsent Alar Läänelaid, professor Tõnu Oja ja teadur Siiri Silm.

Magistritööde kaitsmised toimuvad neljapäeval, 7. juunil samuti Granö auditooriumis algusega kell 9.00. Kaitsmiskomisjoni esimees on professor Jaak Jaagus ja liikmed teadur Anto Aasa, vanemteadur Kadri Leetmaa, professor Ülo Mander, professor Tõnu Oja, vanemteadur Ivika Ostonen-Märtin, dotsent Jüri Roosaare ja professor Tiit Tammaru.