Kuhu me pöörame ruumilise planeerimise digipöördes?

24. ja 25. märtsil toimub VSpa Konverentsikeskuses VII Tartu Planeerimiskonverents, kus arutatakse ruumilise planeerimise üle digiajastul.

2022. aasta Tartu Planeerimiskonverentsi keskmes on digiajastu planeerimise võlud ja valud. Digitaalne maailm on arenenud peadpööritava kiirusega ja mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed on digitaalsetes andmebaasides, kaasamisprotsess toimub aina enam sotsiaalmeedias ja mobiilirakendustes, koostööd tehakse veebikoosolekutel ning planeeringukaardid on kolinud interaktiivsetesse veebirakendustesse. 

Kuidas aga infomüras päriselt kõigi huvilisteni jõuda? Kuidas mitte unustada andmeid, mis ei ole lihtsasti masintöödeldavad?  Kuidas ületada digilõhe? Kuidas säilitada loovus ja mitte unustada koosmõtlemist? Kuidas muudavad digilahendused planeerimismeeskonna omavahelist dünaamikat? Vastuseid neile küsimustele otsivad planeerimisteoreetikud ja -praktikud kokku 11 sessioonil. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi osaluskultuuri professor Katrin Tiideberg küsib peaettekandes, kas digikeskkondade kasutuskogemustest ja internetikogukondades sündinud ruumitajust võiks olla midagi kõrva taha panna ka füüsilise ruumi planeerimisel. Ott Velsberg, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmete valdkonna juht tutvustab, mida kätkeb endas Eesti kui digiväeline riik, mida on selle visiooni realiseerumiseks tehtud ja milliseid muudatusi see endaga kaasa toob. Sessioonidel tutvustatakse ka teiste riikide planeeringute digitaliseerimisega seotud kogemusi, räägitakse tööstuse ja energeetika ruumilisest tulevikust  ning vananevatest linnadest.

Tartusse tasub tulla juba varem, sest 23. märtsil leiab aset „Linnapeade pakti ja rohepöörde seminar“. Kõigile huvilistele avatud seminaril tutvustatakse linnapeade pakti eesmärke ja kogemusi ning arutletakse linnade ja kogukondade rolli üle rohepöördes. Täpsem info ja registreerimine Facebooki aadressil https://www.facebook.com/events/540343423871742/.

Tartu Planeerimiskonverentsi peakorraldajad on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing. Konverentsiga tähistatakse ka Eesti Planeerijate Ühingu 20. tegutsemisaastat.

(Pildi autor fotograaf: Robi Zuts)

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd