Autor:
Andres Tennus

Tänavateaduse sügiskool

18.–19. oktoobril on kõik linnaruumist huvitatud magistrandid ja doktorandid oodatud Tartu Ülikooli raamatukokku tänavateaduse sügiskooli.

Tänav sümboliseerib liikumist, kuid ka seda, mis püsib paigal ja jääb liiklusest kõrvaleavalikke ja peidetud elupaiku, kohatunnet, linnaelu hüvesid ja valupunkte. Mõni tänav ühendab, mõni lahutab. Linnast leiab nii korrakindla loogika kui ka seletamatuste rägastiku. Tänaval tõmbame füüsiliste piirete kõrvale ka isiklikkemida tohib, mis on sünnis. Selle kõrval tasub teadlikult ringi vaadata ja leida üles piiripealne ruum, kus saavad kokku reeglite järgijad ja eirajad, naabrid looma- ja taimeriigist, kuival maal ja vees tegutsejate seast. Ootame teid tänavateaduslikule* mõttevahetusele, milles mängime mõttega tervemast ja mitmekesisemast linnaelust ja -ruumist. 

*  „Tänavateadus“ on just selle konverentsi tarbeks loodud sõna, millega tähistada teaduslikku arusaama sellest, mida linn meile tähendab ja kuidas mõtestada linnaruumis tegutsevate liikide kogemust. 

Kes saavad osaleda? 

Kuidas kandideerida?

 
Sügiskool toimub kahepäevasena, millest esimesel toimub avalik konverents. 
 
Kes saavad osaleda?

Doktorikooli erialadevahelisest konverentsist ja töötoast saab osa võtta magistri- või doktoriõppes osaleja ükskõik millisest linnaelu uurivast valdkonnast. Akadeemilistes aruteludes osalemiseks peab osaleja inglise keele oskus olema piisav. Osalejatel tuleb kaasa võtta oma isiklik arvuti. 

Doktorikool on mõeldud Eesti ülikoolides õppivatele doktorantidele ja magistrantidele. Osavõtt doktorikoolist, toitlustus, majutus ja ligipääs konverentsi materjalidele on tasuta. Doktorikoolis osalemine annab 1 EAP. 

 

Kuidas kandideerida?

Et doktorikoolis osaleda, tuleb kandidaadil kirjutada sooviavaldus ja esseevormis motivatsioonikiri. Selles saab kandideerija selgitada, milline on tema huvi linnaruumis toimuva vastu, mida ta doktorikoolist ootab ja mil viisil ta saab doktorikooli erialadevahelistes aruteludes osaleda

Kui doktorant soovib teha ka posterettekannet, tuleb tal anda motivatsioonikirjas ülevaade oma ideest. Poster ei pea vastama akadeemilistele standarditele, vaid võib väljendada ka loovaid mõtteid selle kohta, kuidas esitaja teadusdistsipliin suudab linnaruumi panustada, milliseid probleeme või võimalusi aitab see linnaruumis märgata, millistes rollides ja kuidas saab noor uurija ise linnaruumi paremaks muuta. 

Doktorikooli kandideerimiseks tuleb saata sooviavaldus ja motivatsioonikiri Elin Sillale (elin.sild@ut.ee) 22. augustiks 2024. 

 

Doktorikooli korraldab Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut. Selle kulud kaetakse projektistÜlikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ 2021–2027.4.04.24-0003, mida kaasrahastab Euroopa Liit, ja projektist Tartu Rohering (urbanLIFEcircles), mida kaasrahastatakse Euroopa Liidu LIFE-programmist. Samuti toetab doktorikooli Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus. 

 

Image
EL logo
Image
Life logo
Image
Urban Life Circles logo
Image
Natura logo

 

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Reti Ranniku kaitseb doktoritööd „Impact of environmental conditions and soil microbiome on greenhouse gas fluxes from soil and tree stems in hemiboreal drained peatland forest“

28. augustil kl 10.15 kaitseb Reti Ranniku doktoritööd „Impact of environmental conditions and soil microbiome on greenhouse gas fluxes from soil and tree stems in hemiboreal drained peatland forest“.

ALFAwetlands - wetland restoration for the future

ALFAwetlands - Wetland restoration for the future