Autor:
Tartu Ülikooli geograafia osakond

Ruumiline planeerimine

Mikrokraadiprogrammi „Ruumiline planeerimine“ eesmärk on valmistada ette spetsialiste, kes juhivad ruumiplaneerimise protsessi või osalevad selles mõne teise ülesandega (valdkonna eksperdina).

Programm on kujundatud Eesti Planeerijate Ühingu koordineeritavas ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardis nimetatud pädevuste alusel. Ruumiplaneerijale antakse teadmised ja oskused kolmes valdkonnas: ühiskonnageograafia, keskkonnateadused ja geoinformaatika. Lisaks omandab programmis osaleja ruumiplaneerimise koordineerimiseks vajalikud juhtimis- ja koostööoskused. Tulevane planeerija suudab seostada kohalikku ja regionaalset arengut ühiskondlike suundumuste ja üleilmsete keskkonnamuutustega ning saab digiplaneerimise oskused.

  • Hind: 1560 eurot
  • Maht: 24 EAP-d
  • Toimumise aeg: 04.09.2023–01.09.2024
  • Õppekohtade arv: 10
  • Toimumise koht: Vanemuise 46, Tartu, sh veebitugi
  • Registreerumine: 1. juuni – 21. august 2023

Õppetöö

Täiendusõppijale sobiv ajakava: õpe toimub neljapäeviti ja reedeti. Õppeainetel on mugav veebitugi. Standardtunniplaan näeb ette 9 EAP mahus õpet sügis- ja 15 EAP mahus kevadsemestril (maht varieerub, sest õppeained toimuvad koos tasemeõppe üliõpilastega).

Seos tasemeõppega: valdav osa õppeainetest kuuluvad geograafia magistriõppekavasse ja toimuvad koos magistrantidega. Üks aine kuulub ka geograafia bakalaureuse tasemeõppe kavasse. Kui täiendusõppija soovib hiljem jätkata geograafia magistriõppes, arvestatakse läbitud aineid VÕTA programmi alusel.

Õpiväljundid:

1) oskab seostada koha arengut üleilmsete ühiskondlike ja majanduslike muutustega, mõistab koha rolli üleilmsetes kliima- ja keskkonnamuutustes;

2) oskab identifitseerida planeerimislahenduse leidmiseks tarvilikku andme- ja analüüsivajadust;

3) valdab ruumianalüüsi ja visualiseerimise võtteid ning on valmis eest vedama planeerimisalast innovatsiooni kaasaegses digitaliseeruvas ühiskonnas;

4) tunneb ruumiplaneerimise korralduslikku raamistikku Eestis ja mujal maailmas ning on valmis korraldama mitme eriala ja kultuuri esindajatest koosneva planeerimismeeskonna tööd.

Mikrokraadiprogrammi õppeained

 

Ainekood Õppeaine EAP Toimumisaeg Vastutav õppejõud
Geoinformaatika ja kartograafia        
LTOM.02.015  Tarkvara ArcGIS  3 sügis 2023 Kiira Mõisja
LOOM.02.053  Ruumiandmete analüüs 6 kevad 2024 Raivo Aunap
Inimgeograafia ja regionaalplaneerimine        
LTOM.02.038  Sotsiaalne ja ruumiline planeerimine 6 sügis 2023 Kadri Leetmaa
LOOM.02.065  Demograafia 3 kevad 2024 Kadi Kalm

LTOM.02.063 

Liikuvusanalüüs planeerimises 3 kevad 2024 Siiri Silm
Õigusteaduskond        

LTOM.02.057 

Keskkonnaõigus mittejuristidele 3 kevad 2024 Mirjam Vili
KOKKU   24  

 


 

Mikrokraadiprogramm „Ruumiline planeerimine“ ühendab ruumiplaneerijale vajalikud teadmised ja oskused ühiskonnageograafia, keskkonnateaduste ja geoinformaatika alal. Valmistame ette üleilmse haarde ja kohaliku tunnetusega ruumiplaneerimise eksperte ja koordinaatoreid.

Mikrokraad

Ruumiline planeerimine ja keskkond

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Kaugseire kursus - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

20. septembril avaneb praktiline kaugseire veebikursus, mis tegeleb Copernicuse satelliidi andmetega