Keskkonnamikrobioloogia töörühm

Keskkonnamikrobioloogia töörühma peamiseks eesmärgiks on uurida tehislikes ja looduslikes ökosüsteemides toimuvaid  biogeokeemilisi protsesse. Olulisemad uurimisvaldkonnad on mikroobide poolt vahendatud protsessid lämmastiku-, fosfori- ja süsinikuringes tehislikes ning looduslikes ökosüsteemides. Paljud uurimisprojektid on koostöös välisülikoolide ja teiste partneritega.

Erinevate keskkondade mikroobikoosluse mitmekesisust, aktiivsust ja funktsionaalsust uuritakse kaasaaegselt sisustatud laboris kasutades väga erinevaid molekulaarseid meetodeid (nt kvantitatiivne PCR, metagenoomika). Töörühma igapäevatöös on ka väga olulisel kohal nii uute molekulaarsete kui ka bioinformaatiliste metoodikate väljatöötamine.

  • Mikroobikooslused märgalades lokaalsest globaalseni – kliima soojenemise ja maakasutuse mõju
  • Taastatud märgalade mikrobioom
  • Metsaökosüsteemi mulla mikroobikoosluse analüüs
  • Rannikuökosüsteemi mulla mikroobikoosluse analüüs
  • Tehismärgalapuhasti metagenoomi analüüs
  • Mikroobikoosluste roll ja dünaamika bioelektrokeemiliselt võimendatud tehismärgalades põllumajandusliku reostuse leevendamiseks
  • Haljaskatuste mikroobikooslus
  • Taimede ja nende risosfääri mikroobikoosluste analüüs

  Publikatsioonid andmebaasides Google Scholar ja ResearchGate:

  Meie koostööpartnerid Eestis ja mujal maailmas:

  • Eesti Maaülikool
  • Läti Riiklik Metsauuringute Instituut "Silava" (Läti)
  • Läti Ülikool (Läti)
  • Soome Loodusvarade Instituut (Luke) (Soome)
  • Helsingi Ülikool (Soome)
  • Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool (Rootsi)
  • Linné Ülikool (Rootsi)
  • Rennes'i Ülikool (Prantsusmaa)
  • Lorraine'i Ülikool (Prantsusmaa)
  • Prantsuse Riikliku Põllumajandusuuringute Instituut (INRAE) (Prantsusmaa)
  • Ida-Hiina Tavaülikool (Shanghai, Hiina)
  • Chungbuki Riiklik Ülikool (Lõuna-Korea)
  • Aberdeeni Ülikool (Suurbritannia)
  • University of East Anglia (Suurbritannia)
  • California Ülikool, Berkeley (USA)
  ​NB! Uurimistöid saab kohandada vastavalt tudengite huvidele. Uurimistööd sisaldavad olenevalt teemast välitöid, laboritööd ja/või ka andmeanalüüsi arvutis.

  Kontakt: mikk.espenberg@ut.ee

  1) Märgalade maakasutuse muutuse mõju mikroobikooslusele ja biogeokeemilistele ringetele metagenoomika abil

  Töö eeldab huvi bioinformaatika ja programmeerimise vastu.

  2) Märgalade maakasutuse muutuse mõju bakterite ja arhede kooslustele amplikonipõhise sekveneerimise abil

  Töö eeldab huvi bioinformaatika ja programmeerimise vastu.

  3) Turbamulla sügavamate kihtide mikroobse lämmastikuringe dünaamika kuivendatud metsas aasta lõikes

  4) Turbamulla kihtide mikroobse süsinikuringe dünaamika kuivendatud metsas aasta lõikes

  5) Tehismärgalade põllumajandusega seotud hajureostuse vähendamine mikrobioloogiliste protsesside abil

  6) Keskkonnatehnoloogiliste meetodite efektiivsuse metaanalüüs

  Töö eeldab huvi andmeanalüüsi vastu.

  7) Taimede roll metaani (CH4) ja naerugaasi (N2O) emiteerimisel või sidumisel: mikrobioloogiline analüüs

  8) Mikrobioloogiliste meetodite väljatöötamine ja arendamine toitainete ringluse uurimiseks

   

  ja paljud teised teemad. Küsi julgelt, leiame lahenduse!

  Küsi lisainfot

  Töörühma liikmed

  Mikk Espenberg
  Töörühma juht
  Geograafia osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  keskkonna mikrobioloogia kaasprofessor
  Vanemuise 46-241
  +372 737 6843
  Mikk Espenberg
  Töörühma juht
  Geograafia osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  keskkonna mikrobioloogia kaasprofessor
  Vanemuise 46-241
  +372 737 6843
  Kärt Kanger
  Geograafia osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  keskkonna mikrobioloogia spetsialist (tööleping peatatud) 0,5 k
  Kärt Kanger
  Geograafia osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  keskkonna mikrobioloogia spetsialist (tööleping peatatud) 0,5 k
  Sharvari Sunil Gadegaonkar
  doktorant
  Geograafia osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  keskkonnatehnoloogia spetsialist 0,7 k
  Vanemuise 46-134
  Sharvari Sunil Gadegaonkar
  doktorant
  Geograafia osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  keskkonnatehnoloogia spetsialist 0,7 k
  Vanemuise 46-134
  Fahad Ali Kazmi
  doktorant
  Geograafia osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  keskkonnatehnoloogia nooremteadur 0,2 k
  Vanemuise 46-134
  Fahad Ali Kazmi
  doktorant
  Geograafia osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  keskkonnatehnoloogia nooremteadur 0,2 k
  Vanemuise 46-134
  Laura Kuusemets
  magistritudeng
  Laura Kuusemets
  magistritudeng
  Kristel Reiss
  magistritudeng
  Kristel Reiss
  magistritudeng
  Esther Amalachukwu Nwume
  magistritudeng
  Esther Amalachukwu Nwume
  magistritudeng
  Majid Farhadi
  magistritudeng
  Majid Farhadi
  magistritudeng
  Rasak Ayodeji Bello
  magistritudeng
  Rasak Ayodeji Bello
  magistritudeng
  Karmel Kikas
  magistritudeng
  Karmel Kikas
  magistritudeng
  geograaf

  Kutsume ettevõtteid ja organisatsioone pakkuma välja magistritööde teemasid

  Publik

  Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

  Geograafia osakonna seminar: „Eddy-covariance measurements in wetlands and urban areas“, Prof. Krzysztof Fortuniak

  Geograafia osakonna seminar: „Eddy-covariance measurements in wetlands and urban areas“, Prof. Krzysztof Fortuniak