Kellena töötavad geograafid?

Kõik eluvaldkonnad tuginevad kaasajal üha enam suurtele andmemahtudele ja digiteeritud töövoogudele – geoinformaatik aitab kaasaja ruumiandmeid hallata ja analüüsida ning nende põhjal ühiskonnaelu otsuseid langetada.

Õppekava lõpetanud leiavad töö kas avalikus või erasektoris eelkõige ruumiandmete haldaja, analüütiku või geoinformaatika konsultandina ruumilises planeerimises, regionaalpoliitikas või muus ruumiandmetega kokkupuutuvas ühiskonnaelu valdkonnas.

Senised geograafia magistriõppekava geoinformaatika suuna vilistlased töötavad mitmetes riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes, Euroopa planeerimisalases koostöövõrgustikus, planeerimis- ja keskkonnaalastes konsultatsiooniettevõtetes, IT- ja kartograafiafirmades ning muudes ruumiandmete analüüsi ja töötlust pakkuvates ettevõtetes nagu Regio, ReachU, Positium, CGI, TerraPro, Navionics, Affecto, Telia, Hendrikson&Ko, Maa-amet, Keskkonnaagentuur, Eesti Kaitsevägi, Ilmateenistus, ESPON jne.

Vilistlaste kogemused

Maria lõpetas geograafia bakalaureuse Tartu Ülikoolis 2014. aastal ja töötab kaugseire- ja GIS-spetsialistina TerraPros ja TerraTecis.
Tööülesandeks on kaardistada maad väikelennukitelt või helikopterilt kasutades LiDARit ja/või kaameraid. Igapäevane töö kujutab endast lendude planeerimist põhiliselt Skandinaavias, võttes arvesse ilma, prioriteete ja tehnilisi faktoreid, andmete kvaliteedikontroll ning sensori süsteemide installeerimised. GIS-spetsialistina tegeleb erinevate ülesannetega MMSi (Mobile Mapping Systems) tiimis.

Kuidas geograafia õppimine on sind sinu töös aidanud?

"Geograafiaõpingud on andnud mulle nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised selle töö tegemiseks - alates levinumate GIS-tarkvarade kasutamisest kuni GISi, kaugseire ja topograafia põhitõdedeni välja. Suur osa operaatori tööst on hea ilma otsimine ning kliima ja meteoroloogia tundidest on seetõttu väga hea alus laotud."

Parim mälestus õpingutest?

"Kõige eredamalt on ikka meeles mitmed praktikumid, mida sai iga aasta suve alguses teha! Ja loomulikult geograafid on väga tore ja ühtehoidev seltskond. Mitmed töökaaslased on mulle tuttavad juba õpingute ajast."

Image
kaugseire spetisalist

Kaisa töötab Positiumis andmedisainerina. Ta vastutab visuaalse identiteedi ning väljenduse eest – teeb kaarte, illustratsioone, tegeleb veebiga ning aitab arendada kaardirakendusi. Lisaks tuleb ette andmete analüüsimist, GIS-ülesandeid ning uuringute koostamist.

Kuidas on geograafia õppimine töös kasuks tulnud?

"Mobiilpositsioneerimise valdkonnas annab geograafia õppimine kindlasti vajalikud taustateadmised, tulemuste tõlgendusoskuse ja ka vajalikud tehnilised oskused kaartide, andmeanalüüsi ja muu vajaliku loomiseks."

Parim mälestus õpingutest?

"Kõige ägedam mälestus on kindlasti topograafia praksist, kus käis töö ja trall koos. Seal saime oma kursusega päris lähedaseks. Minu jaoks on kindlasti väga olulist rolli mänginud ka erinevad tegevused EGEAs – organisatsiooni juhtimisest lõbusate ühisüritusteni välja."

Image
andmedisainer

Ainar lõpetas geograafia magistri 2017. a ja tegeleb nüüd aerofoto- ja LIDAR seadmetega ruumiandmete tootmisega Põhjamaades ja Kesk-Euroopas.

Kuidas geograafia õppimine on sind sinu töös aidanud?

"See viis mind otseselt kontakti valdkonnas töötavate inimestega ja kaugseirealased õppeained andsid baasteadmised."

Parim mälestus õpingutest?

"Suvised välipraktikad - töö värskes õhus, mõnus seltskond ja võimalus teooriat praktikas rakendada. Järgnenud saunaõhtud muidugi ka."

Image
aeromõõdistuste operaator

Sander lõpetas 2019. a magistri ja töötab Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses geoinformaatikuna/arendajana.

Kuidas geograafia õppimine on sind sinu töös aidanud?

"Geograafia õppimine on andnud baasteadmised, mis tulevad kasuks (geo)andmete töötlemisel, analüüsimisel ning arendustöödel.  Ta sai tugeva geo-põhja ning edasine (andmebaasid, programmeerimine jne) tuli juba praktiseerides iseseisvalt või tööl."

Parim mälestus õpingutest?

"Parim mälestus õpingutest on olnud volbriööde korporatsiooni-hopping ning välispraksid. Eelkõige seltskonna tõttu."

Image
arendaja

Liina lõpetas geograafia magistri 2017. aastal ning töötab nüüd analüütikuna CGI geoinformaatika meeskonnas. 

Miks geograafia?

"Aga miks mitte? Geograafia annab niivõrd laiapõhjalised teadmised, tänu millele on võimalik tegutseda erinevates valdkondades ja kaasa rääkida igasugu teemadel. Õpingute käigus õpid nägema ruumilisi seoseid isegi seal, kus tegelikult esmapilgul ei tundugi olevat. Ja vaadates, kuidas ruumiandmete väärtus nii Eesti kui ka maailma mastaabis aina tõuseb, siis on geograafia kindlasti see eriala, mis pakub lõputult palju väljakutseid ja põnevust."

Parim mälestus õpingutest?

"Ma usun, et mitmed geograafid meenutavad heldimusega mõnda suvist praksi. Ja ka mulle meenub, kuidas sai pärast pikka päeva õhtul seltskonnaga lauldud, koos jalgpalli vaadata ja ka puhtalt erialasest huvist vaadatud ka lapiku maa teooriaid. Sellistel hetkedel tekib alati soe tunne sisse, sest geograafid hoiavad nõnda kokku."

Image
analüütik

Holger lõpetas geograafia magistrantuuri 2017. aastal ja töötab nüüd Maa-ametis geoloogia osakonna peaspetsialistina.

Geograafia õppimine andis tema sõnul algteadmised maavaradest, nende majandamisest ja geoloogiast, teadmised ruumiandmetest ja nendega töötamisest, ArcGISi kasutamise oskuse. Lisaks õppis tegema erinevaid päringuid, andmetöötlust, visualiseerimist ja sai laialdased loodusteaduslikud teadmised, mis aitavad tööd erinevate vaatenurkade alt mõista. Ja kindlasti õppis iseseisvust - üldist analüüsioskust.

Parima mälestusena õpingutest meenutab ta erinevaid praktikaid, üht konkreetset on neist isegi raske välja tuua.

Image
peaspetsialist

2019. a magistri lõpetanud Oskar töötab Tartu Linnatranspordis ühistranspordi kvaliteedijuhina.

Kuidas geograafia õppimine on sind sinu töös aidanud?

"Geograafia õppimine andis mulle teadmisi kuidas, kuhu ja miks inimesed liiguvad. Kuna keskendusin magistriõppes rohkem transpordigeograafiale, sain aru, et ka ühistransporti kasutades kehtib inimvajaduste hierarhia - kõigepealt peab transport olema inimesele kättesaadav ja kiire, seejärel turvaline ning kui need punktid on täidetud, saame hakata mõtlema ühistranspordi mugavamaks muutmisele."

Parim mälestus õpingutest?

"Välipraktikumid ja kokkuhoidev osakond - kuna geograafia osakond on suhteliselt väike, siis kõik teadsid kõiki."

Image
kvaliteedijuht
Bioloogia ja elustiku kaitse õppekava tudeng ja Tiksu lahtiste uste päeval mikroskoobi taga

Ökoloogia ja maateaduste instituudi õppekavade infotunnid

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega