Autor:
Oliver Tomson

Tartu IX planeerimiskonverents

14. ja 15. märtsil toimub 2024. aasta planeerimiskonverents „Julge olek planeerimises“, kus käsitletakse planeerimist muutunud julgeolekuolukorras, selle otsest ja kaudset ruumimõju ning uuenduslike meetodite julget rakendamist.

14. märtsil on peaesineja Katri Raik (Tartu Ülikooli esindaja Ida-Virumaal), kes räägib teemal „Julgelt julgeoleku eest“. 15. märtsi peaesinejad on Madis Kallas (regionaalminister), Margo Klaos (Päästeameti peadirektor), Indrek Sirp (Kaitseministeeriumi erinõunik) ja Priit Laaniste (Siseministeeriumi nõunik), kes arutlevad vestlusringis „Kuidas planeerida julgeolekut?“. 

Konverentsil räägitakse riigikaitseobjektide planeerimisest, kriisijuhtimisest, tänapäeva energiajulgeolekust, taastuvenergiast, kodaniku ja planeerija vastutusest linnaplaneerimises, uutest nutikatest planeerimismeetoditest, linnaloodusest ning paljust muust. Kavaga saab tutvuda kodulehel.

Konverentsi peakorraldajad on Tartu Ülikooli geograafia osakond ja Eesti Planeerijate Ühing. Üritust toetavad Tartu Ülikool, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Tartu linn, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Euroopa territoriaalse arengu ja ühtekuuluvuse vaatlusvõrk, Euroopa Liidu linnalise arengu teemaline võrgustumise programm URBACT, Euroopa Linnaalgatus, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning energiatõhususe tippkeskus.

Lisateavet saab e-posti aadressil planeerimiskonverents@ut.ee.

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

European mink

Millised on kuuenda väljasuremislaine tahud?

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd