Geograafia osakonna lõputööde kaitsmised 2023

Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 5. ja 6. juunil.

Linnastunud ühiskonnageograafia magistritööde kaitsmised toimuvad 7.juunil.

Geograafia magistritööde kaitsmised toimuvad 8. ja 9. juunil.

 

Kõik kaitsmised toimuvad Vanemuise 46-327.
 

Kaitsmised on avalikud ja kõik huvilised on oodatud kuulama.

Lõputööde kaitsmiste ajakava

Kell   Nimi Töö pealkiri Juhendajad Retsensent
 9.00   Mihkel Paal Pukktuulikute paiknemine ja levik Eestis Taavi Pae Elina Maarja Suitso
 9.30   Jörgen Hendre Talude kadumine ja tekkimine maastikul alates 1938. aastast kuni tänapäevani Taavi Pae, Evelyn Uuemaa Kristina Sohar
 10.00    Carol-Iris Aarla Eestikeelsed kooliatlased Eestis Kiira Mõisja  Birgit Viru
       10.30 - 10.45 kohvipaus    
 10.45   Kerttu Kuhi Tallinnas ja Tartus õppinud tudengite tagasiränne oma kunagisse kodukohta Kadi Kalm Age Poom
 11.15    Kätlin Kiik Romad Eestis ja nende erinevused piirkonniti perioodil 1989−2021 Kadi Kalm Veronika Mooses
 11.45    Alar Rõigas Soo- ja seksuaalvähemuste turvalisuse tajumine Tartu linnaruumis Kadri Leetmaa Taavi Pae
       12.15 - 13.30 Lõuna    
13.30   Andres Lainoja Maa-ameti aerolaserskaneerimise andmete kasutamine lennutakistuste andmebaasi täiendamisel Kiira Mõisja, Raivo Aunap Merle Muru
14.00   Daniel Henri Trump Kaardi animeerimise protsess Põhjasõja lahingute dünaamilise kujutamise näitel Kiira Mõisja, Enn Küng Ago Tominga
14.30   Joosep Aia Pudisoo jõe oru morfomeetrilised näitajad ja nende leidmine topograafiliste ja geoloogiliste andmete alusel Raivo Aunap, Tiit Hang Mait Sepp
Kell   Nimi Töö pealkiri Juhendajad Retsensent
 9.00   Ülle Kass Jääksoode korrastamine ja märgalaviljelus ning selle mõju kasvuhoonegaaside voole Ain Kull Anneli Palo
 9.30    Joosep Truupõld Kasvuhoonegaaside vood kuivendatud siirdesoo- ja rabametsa muldadest Kaido Soosaar, Reti Ranniku Martin Maddison
 10.00   Tarmo Tanilsoo Tornaadode teke ja elutsükkel Eestis lähtuvalt radariandmetest Jaak Jaagus, Tanel Voormansik Kaido Soosaar

 

Geograafia bakalaureusetööde kaitsmiste lõpetamine

Kell   Nimi Töö pealkiri Juhendajad Retsensent
 8.30    Hleb Lazovik Soil moisture and temperature in wetland soils derived from remote sensing Jaan Pärn             Sandeep Thayamkottu Isaac Buo
 9.10    Nikolay Kozlovskiy The influence of socio-demographic factors and place of residence on people's activity space: a study based on GPS data in Tallinn, Estonia Siiri Silm               Ago Tominga Anneli Kährik
 9.50   Nihad Gurbanov Spatial analysis of forest change in Estonia using machine learning Evelyn Uuemaa Holger Virro
       10.30 - 10.40 kohvipaus    
 10.40   Clay Taylor Harrison Spatial autocorrelation in machine learning for modelling soil organic carbon Evelyn Uuemaa Alexander Kmoch Alexandre Wadoux 
 11.20    Raúl García Estévez Measuring residential segregation using spatial metrics in Berlin Evelyn Uuemaa  Veronika Mooses David Knapp
      LÕUNA 12.00 - 13.00    
13.00   Ayisha Yusibova The environmental quality of the street network and the equity of access to healthy travel environments in Tallinn Age Poom    Alexander Kmoch
13.40   Anita Līvija Rozenvalde Exploring the applicability of the digital twin technology for mitigating urban overheating: the case of Riga, Latvia Alexander Kmoch Age Poom Evelyn Uuemaa
14.20   Winnard Semenyo Tutu-Brempong Bike share use among young people in Tartu: a demographic and spatial analysis Age Poom            Karl Saidla               Siiri Silm Tõnu Oja

 

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika magistriööde kaitsmiste lõpetamine

Kell   Nimi Töö pealkiri Juhendajad Retsensent
9.00 GF Joonatan Kama Veebialuskaartide koostamine ETAKi andmete põhjal Alexander Kmoch Raivo Aunap Kiira Mõisja
 9.40 GF Kevin Knjazev Usage of Terrestrial Laser Scanning for elevation measurements and volume calculations compared to LIDAR and traditional surveying equipment Raivo Aunap Valentina Sagris
      10.20 - 10.30 kohvipaus    
 10.30  GF Kaimar Kiisel Eesti maastike sidusust mõjutavad tegurid Evelyn Uuemaa Aveliina Helm Ain Kull
 11.10 GF Triin Abrams Aerolaserskaneerimise andmetest üksikpuude tuvastamine Mait Lang              Merle Muru Raivo Aunap
 11.50 IG Elise Jalonen Tartu rattaringluse kasutusmustrite analüüs Autovabaduse puiestee ajal Janika Raun Pille Metspalu
       LÕUNA 12.30 - 13.30    
13.30 GF Liina Talistu Detailplaneeringutega elamukruntidele määratud ehitusõiguse elluviidus Alutaguse vallas Tõnu Oja Siiri Silm
 14.10 GF Merili Lindpere Laevade liiklustiheduse muutused Eesti merealadel aastatel 2019 - 2022 Tõnu Oja               Kert Süsmalainen Anto Aasa
      14.50 - 15.00 kohvipaus    
 15.00 IG Kaarel Hendrik Zernant Looduslike alade külastamine Tallinna elanike seas mobiiltelefoni GPS andmetel Siiri Silm                Ago Tominga Ivika Ostonen-Märtin
15.40 IG Signe Kallion Üürnike ja koduomanike roll kortermajapiirkondade planeerimisel Kadri Leetmaa Marit Piirman
Kell   Nimi Töö pealkiri Juhendajad Retsensent
 9.00  LG Silver Põlgaste N2O sisalduse dünaamika stratosfääris Aura satelliidi andmete põhjal Ülo Mander     Margit Aun Jaak Jaagus
 9.40 IG Mariia Bochkova Keiserliku Tartu ülikooli füüsika- ja matemaatikateaduskonna üliõpilaste koosseis ja päritolu aastatel 1892 - 1916 Erki Tammiksaar   Anto Aasa Kadi Kalm
 10.20  IG Mark Herman Ilumets Eestlased Soomes: lõimumise mõju tagasirändele Karin Torpan         Tiit Tammaru Bianka Plüschke-Altof
 11.00  GF Mart Soo Saaremaa viikingi- ja hilisrauaaegse rannasidusa asustuse jäetud joonelementide automatiseeritud otsingud paleogeograafiliste rannajoontega ja mullakaardiga Raivo Aunap       Merle Muru Alar Läänelaid

 

Geograafia magistritööde kaitsmiste lõpetamine

geograaf

Kutsume ettevõtteid ja organisatsioone pakkuma välja magistritööde teemasid

Tudengid

Töörühmi tutvustav laat

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!