Autor:
Marek Lumi

Avalik veebiloeng “Säästva liikuvuse kultuurid: õppetunnid kvalitatiivsetest uuringutest”

Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori korraldatud avalik loengusari “Liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks” toob kõnelema liikuvuse ja transpordiplaneerimise eksperte ja juhtivaid teadlasi nii Eestist kui väljastpoolt. Loengusarjas otsime vastust küsimusele, kuidas toetada sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku liikuvuse ja kestliku linnaruumi kujundamist liikuvusanalüüsi ja transpordiplaneerimise kaudu.

Image
poster


Loengu kuulamiseks registreeru siin

Loengusarja viienda loengu “Säästva liikuvuse kultuurid: õppetunnid kvalitatiivsetest uuringutest” peab Prof. Tauri Tuvikene (Tallinna Ülikool).
Tauri Tuvikene on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi linnauuringute professor. Tema uurimissuundadeks on võrdlevad linnauuringud post-sotsialistlikest linnadest ja võrdlevatest meetoditest, millest ta on avaldanud rahvusvahelistes ajakirjades nagu IJURR, Current Sociology; ning linnaliikuvuse praktikad ja regulatsioonid (jalakäimine, autoliikuvus ja ühistransport) linnades, kasutades Tallinnat uurimisalana. Ta on kirjutanud mitmetes rahvusvahelistes ajakirjades nagu IJURR, Geoforum, Urban Studies, Eurasian Geography and Economics. Ta on raamatute Post-Socialist Urban Infrastructures (Routledge) ja If Cars Could Walk: Postsocialist streets in transformation (Berghahn) kaastoimetaja. Ta oli projektijuht HERA rahastatud PUTSPACE projektis ja juhib rahvusvahelist projekti CARIN-PT.
Oma loengus käsitleb Tauri valdkonda, mille esialgne nimetus on säästva liikuvuse kultuurid. Selles valdkonnas väidetakse, et liikumine säästva liikuvuse paradigma suunas vajab tähelepanu transpordi kultuurilistele aspektidele. Säästva liikuvuse kultuuride lähenemisviis on kontseptuaalselt inspireeritud John Urry ja Mimi Shelleri varajastest kirjutistest (mitte enam nii) tõukunud uue liikuvuse paradigma kirjandusest. Samas püüdleb säästva liikuvuse kultuuride lähenemine praktilise ja rakendusliku transpordiplaneerimise suunas kui uuele liikuvuse paradigmale omane. Loeng tugineb minu varasematele projektidele kõndimisest ja ühistranspordist kui avalikust ruumist. Taustal on ka arutelu autode positsioonist ühiskonnas, eriti vaadeldes automobiilsuse ja postsotsialismi omavahelisi põiminguid.

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu on avatud perioodil 20. mai – 07. juuni

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega