Doktoriõpe

Doktoriõppes arendatakse tudengite oskusi iseseisvalt probleeme tuvastada, analüüsida ja lahendusi välja pakkuda. Doktorikraadi omandanud saavad jätkata tööd ülikoolides, rahvusvahelises teaduses või ka tippspetsialistidena oma erialal.

Kaitstud doktoritööd

 

Vastuvõtt

Projektid
1. - 15. mai 2021 toimub vastuvõtt järgmiste uurimisprojektidega seotud õppekohtadele:

  1. Eesti humoorikate filmide roll jätkusuutliku turismisihtkoha arendamisel (juhendaja Garri Raagmaa, Jarkko Saarinen)
  2. Inimeste ajalis-ruumiline käitumine hädaolukordades (juhendaja Siiri Silm)  
  3. Gentrifikatsiooni ja segregatsiooni seosed linnades (juhendajad Kadi Kalm, Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru)
  4. Taimede risosfääri funktsionaalne kohanemine kliima- ja maakasutusmuutustega (juhendajad Ivika Ostonen-Märtin, Priit Kupper, Marika Truu)
  5. Mullabakterite ja -arhede globaalne biogeograafia soode süsiniku- ja lämmastikuringetes (juhendajad Mikk Espenberg, Ülo Mander)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega loodus- ja täppisteaduste valdkonna kodulehel.

Doktoriõpe, nominaalne õppeaeg 4 aastat
Lõpetamisel omandatav kraad: filosoofiadoktor

Erialad: geoinformaatika
  inimgeograafia ja regionaalplaneerimine
  loodusgeograafia
  maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Atesteerimine

Doktorantide atesteerimise kord loodus‐ ja täppisteaduste valdkonnas (alates 2018/2019 õ-a sisseastunutele) (pdf)

Doktorantide atesteerimise kord loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (enne 2018/2019 õ-a sisseastunutele) (pdf)

Doktorantide atesteerimise vorm geograafia osakonnas (rtf)

#õppimine
LT lõpuaktus 2022

Magistriõppe lõpuaktus 2023

#õppimine
LT lõpetamine 2022

Bakalaureuseõppe lõpuaktus 2023

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega